Velkommen til Magleby og Holtug sogne på Stevns

 

 

Aflysninger - men ikke for evigt

Kære alle i Magleby og Holtug sogne,

Som I alle ved, er landet lukket ned, mere eller mindre. Det gælder også kirkerne, selvom kirken altid har været det sted folk har forsamledes, i krisetider. Det kan vi ikke nu. Vi skal holde afstand til hinanden. For på den måde at skåne og hjælpe hinanden bedst muligt. Vi skal nok komme igennem det, det er jeg vis på. Men det kræver at vi ofrer os, allesammen. Tænker os om, og ikke bliver bange. Det er et offer ikke at kunne samles med andre end de allernærmeste. Men når vi ved at det blot er en tid, så kan vi stå det igennem. Vi må forsøge at få det bedste ud af det, og måske få gjort noget derhjemme, som længe har stået på to-do listen.

Som præst er det frygteligt, ikke at kunne holde gudstjenester, og ikke kunne tilbyde den hjælp, omsorg og trøst, som nogle har brug for, netop nu. Sidder du derfor derhjemme og mangler det fornødne, eller een at tale med, så kontakt mig endelig på tel 23 37 87 04

Kirkens gravere kan igen arbejde på kirkegårdene, under skærpede omstændigheder.

Det er stadig muligt at holde kirkelige handlinger; dåb, vielser og bisættelser, med visse restriktioner, og kun med deltagelse af 10 personer, højst! Ved bisættelser/begravelser kan vi dog være 20 per. Vi henstiller til, at alle handlinger, der kan udskydes, bør udskydes til senere.

Konfirmationerne i foråret er flyttet til hhv. Holtug kirke den 22/8 og 23/8 kl 10 og i Magleby kirke den 29/8 kl 10 og kl.12

Vi arbejder på at rykke aftenklokke-ringningen til kl 17 hver dag. Det er på opfordring fra landets biskopper, at samtlige af landets kirker forener sig i andagt og bøn kl. 17, og lytter til klokkerne

Må vor Herres Jesu Krist nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle

Sognepræst Lone Balle Olesen

Forsidekalender

09
APR

Skærtorsdag Magleby

Dato: 
Torsdag d. 9. april 2020, Kl. 17:00 til kl. 18:00

10
APR

Langfredag Holtug

Dato: 
Fredag d. 10. april 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

12
APR

Påskedag Holtug

Dato: 
Søndag d. 12. april 2020, Kl. 09:00 til kl. 10:00

12
APR

Påskedag Magleby

Dato: 
Søndag d. 12. april 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:30

13
APR

2. påskedag

Dato: 
Mandag d. 13. april 2020, Kl. 09:30 til kl. 10:30

18
APR

Konfirmation Holtug

Dato: 
Lørdag d. 18. april 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

25
APR

Konfirmation Magleby

Dato: 
Lørdag d. 25. april 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

25
APR

Konfirmation Magleby

Dato: 
Lørdag d. 25. april 2020, Kl. 12:00 til kl. 13:00
Ophavsret: