Velkommen til Magleby og Holtug sogne på Stevns

 

 

sensommer-nyt

Kære alle i Magleby og Holtug sogne,

 

Her i kirken arbejdes der på højtryk på kirkegårdene. Vi har indledt et graversamarbejde med Lille Heddinge sogn, så hvis I undrer jer over de mange mennsker på kirkegården indimellem, er det bare vores graver-team., der arbejder.

Menighedsrådet arbejder på mange fronter, også i sommertiden.  Der er afholdt orienteringsmøde  i forbindelse med menighedsrådsvalg.  Næste skridt i proceduren  er valgforsamlingen, som finder sted den 15/9 kl 19 i Magleby Forsamlingshus. Så går du med en interesse for det kirkelige arbejde,  og har lyst til at stille op til menighedsrådet, må du meget gerne troppe op den 15/9. Selvom du ikke selv ønsker at stå på en valgliste, kan du altid deltage og afgive din stemme, sålænge du hører til Holtug eller Magleby sogne, eller har løst sognebånd til sognepræsten.

 Menighedsrådet solgt jord fra, for at kunne renovere den gamle konfirmandstue. Det arbejde påbegyndes henover sommer/ efterår, så mange større aktiviteter flyttes til Lille Heddinge sognehus.

Sensommeren står  i konfirmationernes tegn. Vi måtte flytte vores forårs-konfirmationer, men heldigvis plejer sensommervejret også at være skønt i Danmark.

Fordi konfirmationerne er rykket, er opstart af  det nye konfirmand-hold også rykket. Vi har opstart den 16/9 kl 14- 15.30. Vi mødes i Præstegårdshaven ved Magleby præstegård. Hvor undervisningen  skal være efterfølgende, er ikke på plads, da konfirmandstuen renoveres. Vi kommer sansynligvis til at være på i kirken, og evt. på Skelbæk Friskole.

Pga. Covid 19, er der begrænsede pladser i kirkerne. Pt. må der være 28 gæster i Magleby kirke, og 13 i Holtug kirke. Dette antal fordobler vi dog ved konfirmationer, dåb og vielser, da familier, som skal feste sammen, godt på sidde tæt ved hinanden. Der skal dog være to meter ( 2 bænkerækker) imellem hver familiegruppe.

Ved udendørs -gudstjenester og urnenedsættelser, er der ingen begrænsninger.

 

Mange hilsner

 

Lone, sognepræst