Menighedsrådet

Formand

Gert Larsen

tel. 24257523

 

Næstformand

John Dalsgaard Jensen

 

Kontaktpersoner 

Hans Lindegaard

 samt sp. Lone Balle Olesen


 
Kirkeværge og kasser

Jette Rigmor Olsen

 

Menige medlemmer

Charlotte Lauritzen

Tine Vedsmand

Karen Vibeke Klausen 

Ophavsret: