Menighedsrådet

Formand

Hans Lindegaard

Mail:enrum@gmail.com

 

Næstformand

vacant

 

Kontaktperson 

Bo Marschner

Mail: bomarschner@gmail.com


 
Kirkeværge og kasser

Jette Rigmor Olsen

Tel. 56578491

Mail: jette.magleby@gmail.com

 

Menige medlemmer

Charlotte Lauritzen

Karen Vibeke Klausen

Bente Jørgensen

Ellen Nielsen